1. Opracowanie technologii produkcji betonów popiołowych niewrażliwych na zmiany objętości

 

2. Realizacja prac badawczych celem opracowania innowacyjnej, szybkiej metody oznaczania rozpadów żużli stalowniczych i wielkopiecowych