W zakresie badań pracowni petrograficznej wykonujemy:

  • badania mikroskopowe,
  • badania dyfraktometryczne (XRD),
  • oznaczenie składu chemicznego (XRF)
  • i inne.