W badaniach i analizach skał, minerałów, substancji mineralnych, odpadów przemysłowych laboratorium AP Geotechnika wykorzystuje najwyższej klasy przyrządy pomiarowo-badawcze oraz zaawansowane metody badawcze. Możemy podjąć się rozwiązania każdego problemu z zakresu mineralogiczno-petrograficznego wyżej wspomnianych substancji.

W zakresie badań pracowni petrograficznej wykonujemy:

  • analiza mikroskopowa,
  • analiza dyfraktometryczna,
  • analiza rentgenowska w mikroobszarach,
  • analiza derywatograficzna,
  • spektroskopia mössbauerowska,
  • i inne.