Drogownictwo to gałęź budownictwa, dla którego laboratorium AP Geotechnika zostało utworzone. Nie może zatem zabraknąć w naszej ofercie badań mieszanek mineralno-asfaltowych. Zapoznaj się z naszą ofertą.

W zakresie badań mieszanek mineralno-asfaltowych wykonujemy:

  • pobieranie próbek
  • pobieranie próbek rdzeniowych z nawierzchni
  • oznaczenie zawartości asfaltu rozpuszczalnego
  • oznaczenie składu granulometrycznego
  • oznaczenie gęstości
  • oznaczenie gęstości objętościowej
  • oznaczenie zawartości wolnych przestrzeni w próbkach Marshalla
  • oznaczenie zawartości wolnych przestrzeni wypełnionych lepiszczem