AP Geotechnika świadczy usługi ekspertyz z zakresu:

 • chemii,
 • ekologii,
 • geochemii,
 • geologii,
 • mineralogii i petrografii,
 • monitoringu środowiska,
 • zagospodarowania odpadów mineralnych,
 • zagospodarowania odpadów przemysłowych,
 • i inne.

AP Geotechnika wykonuje także:

 • oceny ekologiczne odpadów przemysłowych,
 • projekty i dokumentacje geologiczne, hydrogeologiczne i z zakresu geologii inżynierskiej,
 • analizy chemiczne skał i odpadów mineralnych,
 • identyfikację składników mineralnych w pyłach i popiołach pochodzących z procesów technologicznych,
 • badania właściwości technicznych skał i kruszyw,
 • kompleksowe rozpoznania i oceny stopnia zanieczyszczenia gruntów na terenach zdegradowanych,
 • i inne.