O Laboratorium

Laboratorium AP Geotechnika świadczy usługi w zakresie badań cech fizykomechanicznych i chemicznych kruszyw (w tym antropogenicznych), odpadów przemysłowych, gruntów, mieszanin gruntowo-spoiwowych, materiałów budowlanych, takich jak: betony, elementy betonowe, kostki brukowe, mieszanki mineralno-asfaltowe, spoiwa, zaprawy, materiały okładzinowe itp. oraz z zakresu prac geologicznych.

Prowadzimy także badania in situ podłoża gruntowego, budowli ziemnych, obiektów kubaturowych, budowli hydrotechnicznych, sieci infrastruktury podziemnej, konstrukcji nawierzchni drogowych, parkingowych i innych. Posiadamy akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA). Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego nr AB 1685 (zakres akredytacji) oraz jesteśmy członkiem rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych Pollab, zarejestrowanym pod numerem 981.

Zakładowa Kontrola Produkcji / ZKP

Laboratorium nasze świadczy także usługi w zakresie bieżącej obsługi laboratoryjnej systemów Zakładowej Kontroli Produkcji (ZPK) dla zakładów produkujących kruszywa, spoiwa hydrauliczne, mieszanki mineralno-asfaltowe, betony czy podbudowy z betonów popiołowych. W ramach tej działalności współpracujemy m.in. z takimi przedsiębiorstwami jak: Kompania Węglowa S.A., Haldex S.A., Ekoprod Sp. z o.o., Polski Beton Sp. z o.o. sp.k., Spoimax Sp. z o.o., Local Recycling Center Sp. z o.o., Ehazet Sp. z o.o., Man-Trans Sp. z o.o., Gwarex Polska Sp. z o.o., Alas Utex Sp. z o.o..

Jesteśmy zespołem specjalistów z wieloletnim doświadczeniem, pracującym na największych inwestycjach budowlanych w Polsce, takich jak: budowa autostrady A4, budowa autostrady A2, budowa autostrady A1, budowa drogi ekspresowej S69, budowa drogi ekspresowej S7, remont drogi krajowej DK1 i DK86, budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego „Racibórz Dolny”, remonty linii kolejowych na odcinkach Trzebinia – Krzeszowice, Kraków – Balice, Chałupki – Rybnik i wiele innych.

Współpracujemy z wieloma czołowymi firmami z branży budowlanej, wydobywczej, energetycznej, a także z producentami kruszyw oraz administracją publiczną i jednostkami naukowo-badawczymi.

Pełna oferta laboratorium: