Plac budowy to dla naszego laboratorium codzienność. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze laboratoryjnej największych obiektów budowlanych w Polsce, takich jak: autostrady, drogi szybkiego ruchu, obiekty mostowe, hale wielkopowierzchniowe, przeciwpowodziowe zbiorniki retencyjne. Zapraszamy do współpracy.

W zakresie badań in situ (badania polowe) wykonujemy:

 • oznaczenie wskaźnika zagęszczenia
 • oznaczenie stopnia zagęszczenia sondą lekką
 • oznaczenie stopnia zagęszczenia sondą ciężką
 • oznaczenie modułów odkształcenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni (VSS)
 • oznaczenie modułów odkształcenia elementów robót ziemnych (VSS)
 • oznaczenie dynamicznego modułu odkształcenia (płyta dynamiczna)
 • wiercenia geotechniczne
 • sondowania sondą CPT i CPTU
 • pomiar ugięć sprężystych nawierzchni
 • oznaczenie równości podłużnej i poprzecznej nawierzchni metodą łaty i klina
 • oznaczenie równości podłużnej metodą IRI
 • oznaczenie makrotekstury nawierzchni