Biorąc czynny udział w procesach budowlanych laboratorium AP Geotechnika wykonuje pełny zakres badań mieszanek betonowych. Potrzebujesz wsparcia laboratoryjnego podczas betonowania? Skontaktuj się z nami.

W zakresie badań mieszanek betonowych wykonujemy:

  • pobieranie próbek
  • oznaczenie temperatury
  • oznaczenie konsystencji metodą opadu stożka
  • oznaczenie zawartości powietrza metodą ciśnieniomierza
  • oznaczenie ilości zbrojenia rozproszonego