Stworzyliśmy nową pracownię geotechniczną, w której możemy wykonywać badania trójosiowe gruntów, badania edometryczne gruntów oraz oznaczać wytrzymałość na ścinanie gruntów w aparacie skrzynkowym.