Organizacja szkoleń

Organizowane przez AP Geotechnika szkolenia są odpowiedzią na indywidualne potrzeby Klienta, merytorycznie dostosowane do potrzeb i oczekiwań uczestników oraz prowadzone przez najwyższej klasy specjalistów.

AP Geotechnika jest organizatorem szkoleń na zamówienie oraz finansowanych z funduszów unijnych, m.in. z zakresu:

  • ekologii,
  • ochrony środowiska,
  • badań laboratoryjnych,
  • inżynierii komunikacyjnej i budownictwa ogólnego,
  • technologii budowy i remontów dróg i mostów,
  • normalizacji technicznej.