Ekspertyzy

apgeotechnika_mineral

AP Geotechnika świadczymy usługi z zakresu:

 • chemii,
 • ekologii,
 • geochemii,
 • geologii,
 • mineralogii i petrografii,
 • monitoringu środowiska,
 • syntezy zeolitów,
 • zagospodarowania odpadów mineralnych,
 • zagospodarowania odpadów przemysłowych,
 • i inne.

 

eco thinking

AP Geotechnika wykonuje także:

 • oceny oddziaływania na środowisko (operaty środowiskowe),
 • raporty oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia,
 • oceny ekologiczne odpadów przemysłowych,
 • raporty początkowe o stanie gleby i wód podziemnych,
 • projekty i dokumentacje geologiczne, hydrogeologiczne i z zakresu geologii inżynierskiej,
 • analizy chemiczne skał i odpadów mineralnych,
 • identyfikację składników mineralnych w pyłach i popiołach pochodzących z procesów technologicznych,
 • badania właściwości technicznych skał i kruszyw,
 • analizy techniczne węgli,
 • i inne.

 

 

APgeotechnika_mikroskopW badaniach i analizach skał, minerałów, substancji mineralnych, odpadów przemysłowych wykorzystujemy najwyższej klasy przyrządy pomiarowo-badawcze oraz zaawansowane metody badawcze, takie jak:

 • analiza mikroskopowa,
 • analiza dyfraktometryczna,
 • analiza rentgenowska w mikroobszarach,
 • analiza derywatograficzna,
 • spektroskopia mössbauerowska,
 • i inne.

 

 

 

 
Scroll to Top